Utveckla din dans!

FoxFusion håller främst kurser i modern fox. I den moderna fox vi lär ut utgörs grunden av slow- och quickstegsteg framåt i dansriktningen. Slow- och quickstegen har inget förutbestämt mönster utan anpassas till musiken. Hållningen och den egna balansen är centrala aspekter, vilket skapar en lugn, ergonomisk och avskalad stil fri från brus. Denna stil skapar även goda möjlighet att använda sig av figurer och turer från andra danser. En del av de tekniker och figurer vi lär ut är inspirerade av danser som tango, kizomba och west coast swing. Teknikerna har dock anpassats för att kunna användas i modern social fox.


På kurserna har vi ett socialdansperspektiv, vilket menas att dansen som lärs ut är anpassad till att kunna användas på dansbanorna runt om i landet. I de tekniker och figurer vi lär ut fokuserar vi på föra-följa-tekniker. Med det menas att vi lägger ett stort fokus på att arbeta med hur föraren ska förmedla sin förning till följaren så att följaren förstår förningen. Vi arbetar även med olika följartekniker för hur följaren ska förstå förningen.

 

På våra kurser lägger vi lika mycket fokus på både förarrollen som på följarrollen. Detta är något som bland annat visar sig i att båda i instruktörsparet tar lika mycket plats i undervisningen, och att vi ägnar lika mycket tid åt att arbeta med förarnas respektive följarens olika tekniker. Vi anser inte att dansrollen är knuten till någon könstillhörighet, utan på våra kurser är alla välkomna att dansa i den roll de vill. Vi uppmuntrar även alla att prova att lära sig dansa i både rollen som förare som i rollen som följare då vi tror att det skapar en större förståelse och ödmjukhet för danspartnern.


Kurserna anpassas efter deltagarnas nivå och arrangörernas önskemål och de genomförs som veckokurser eller helgkurser på olika nivåer. Vi kan anlitas av dansklubbar, föreningar, företag och skolor som arrangerar danskurser. Vi erbjuder även privatlektioner. Upplägget på vissa av våra kurser skiljer sig från många andra kurser genom att vi inte tillämpar danspartnerbyte mellan varje moment. Vi låter dansparet först behärska tekniken eller figuren, sedan får man öva med en annan danspartner. När en ny teknik eller figur introduceras går man tillbaka till sin ordinarie partner.


Nyheter!

I samarbete med Framtidsskeppet trycker vi t-shirts och erbjuder transfertryck på andra tygprodukter. Vi skär folier till bildekaler, skyltar, väggar och andra föremål.


Folder


Kontakta Framtidsskeppet för mer information!Hello World!


Från och med våren 2018 bedriver FoxFusion samarbete med, och viss verksamhet förs över till, företaget Framtidsskepet AB som bedriver verksamhet som/inom danskurser, fotograf, videograf, utbildning, författare, event arrangemang, tryckeri, försäljning reklam och marknadsföring.

Gula dansBandet

Vi som dansar i både rollen som förare och följare på socialdans kan visa omgivningen detta genom att bära ett gult band runt handleden! Det gula bandet visar att både förare och följare kan bjuda upp.

FoxFusion har tryckt upp ett silikonarmband för detta ändamål. Vill du ha ett band, skicka ett mail till info@foxfusion.se med ditt namn och adress så skickar vi ett band gratis via posten.

Får vi lov? Bjud gärna upp oss!


Om du tycker detta är en bra idé, sprid gärna denna folder.


Mer info finns i facebookgruppen Gula Bandet på socialdans.

Fox

Modern fox, även kallad fox, är en utveckling av klassisk foxtrot. På svenska dansbanor spelas i allmänhet två snabbare låtar varvat med två lite lugnare låtar. Till de snabba låtarna buggar många dansare. Det är dock vanligt att man dansar fox till både de snabba och lugna låtarna. Fox har inga bestämda steg eller figurer. Dansarna tolkar och anpassar dansen efter musiken. Många har en nära omfamning och försöker sväva fram på golvet genom mjuka mer eller mindre tekniska figurer. Musiken som spelas är modern pop och rock men även klassisk dansbandsmusik. Fox bygger på känsla och upplevelsen av en bra dans beskrivs många gånger som eufori (läs mer om danshormonet oxytocin).


Kizomba

Kizomba är en sensuell dans som vuxit fram i Angola som fullkomligt exploderat och moderniserats i många delar av världen och framförallt Europa de senaste tio åren. Kizomba brukar ibland kallas för afrikansk tango men skiljer sig från tangon genom musiken och dess mjukare kroppsrörelser. Dansen karaktäriseras av smidiga, långsamma rörelser. Man dansar i huvudsak på taktslagen men leker även med att dansa i olika taktslag och att variera mellan och sluten och öppen förning, vilket ger stort utrymme för lekfullhet och musikanpassning. Då det finns många gemensamma element med fox så kan man ha stor nytta av kizomba för att skapa variation i sin fox.


Tango

Argentinsk tango är en musikgenre och en pardans från 1900-talets början som har sitt ursprung i Buenos Aires immigrantkvarter. Sedan mitten av 1980-talet har tangon fått stor spridning över hela världen. Dansen har två ansikten: dels den koreograferade, spektakulära showtangon, dels den improviserade och mer innerliga sociala tangon.

De flesta pardanser baseras på grundsteg och olika turer, där föraren och följaren lär sig sina respektive steg och sedan dansar dem tillsammans. I argentinsk tango finns det inte lika fasta strukturer att rätta sig efter. Tangodansare lär sig ett antal rörelser och att tydligt föra och följa dessa. Sedan kan de i varje ögonblick välja ett steg som passar till musiken, stämningen, det som partnern gör och hur de andra dansparen rör sig över golvet. Argentinsk tango är alltså improviserad i högre utsträckning än många andra pardanser. Kanske är det också därför som tangon rymmer många olika känslolägen; även om melankoli är den känsla som många starkast förknippar med tango, så finns det lika stora möjligheter att uttrycka glädje, lekfullhet, retsamhet, passion eller dramatik.
Besök oss gärna på Facebook!