Avtal och licenser

Vi bedriver näringsverksamhet

Företagen bakom varumärket FoxFusion är aktiebolagen Framtidsskeppet AB och Kimberly Consulting AB. Dessa ägs och drivs av Tony Möörk och Kimberly Lood.

Båda företagen har F-skattebevis och är registrerade för moms. Framtidsskeppet AB är registrerat som arbetsgivare.

Vi har registrerat varumärke


Detta innebär att vi har ensamrätt att använda varumärket inom det specifika varu- eller tjänsteområdet som anges i registreringen. Detta hindrar andra från att använda ett liknande varumärke som kan skapa förväxling.

Registreringen ger oss rättsligt skydd mot intrång. Vi kan vidta juridiska åtgärder mot tredje parter som använder varumärket utan tillstånd.

Ett registrerat varumärke är en värdefull tillgång, eftersom det kan öka igenkänning och lojalitet bland konsumenter och därmed bidra till företagets varumärkeskapital.

Vi har rätt att använda ®-symbolen för att indikera att varumärket är registrerat och skyddat, vilket kan avskräcka potentiella intrång.

Vi har musiklicens med STIM

Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM) är en svensk organisation som arbetar med att samla in och fördela ersättningar till musikskapare och musikförlag när deras musik används offentligt. Detta inkluderar användning på konserter, radio, tv, streamingtjänster, offentliga miljöer och andra sammanhang där musik spelas för en publik.

Vi har musikavtal med SAMI

SAMI:s verksamhet kompletterar STIM arbete. Medan STIM fokuserar på att samla in och fördela ersättningar till tonsättare och musikförlag, fokuserar SAMI på att göra detsamma för de som framför musiken. Båda organisationerna spelar en viktig roll i att säkerställa att alla som bidrar till skapandet och framförandet av musik får rättvis ersättning för sitt arbete.

Vi har ansvarförsäkring

Ansvarsförsäkring för företag, även kallad företagsansvarsförsäkring, är en försäkring som skyddar företaget mot ekonomiska förluster som kan uppstå om företaget blir skyldig att betala skadestånd på grund av skador som orsakas av dess verksamhet, produkter eller tjänster. Denna typ av försäkring är viktig för att hantera risker och skydda företagets ekonomi i händelse av oavsiktliga skador eller rättstvister.

Skydd vid skador: Försäkringen täcker skadestånd om kunden eller deras egendom skadas.
Snabb och rättvis kompensation: Du får ersättning snabbare och utan långdragna rättsprocesser.
Minskad risk för tvister: Vi hanterar skadeståndskrav professionellt och rättvist.
Professionellt uppträdande: Vi är ansvarsfullt och professionellt.
Skydd för kundens investering: Du vet att din investering är skyddad om något går fel.

Vi bidrar till samhället

Genom att betala moms och skatt bidrar vi och du till finansieringen av gemensamma nyttigheter och sociala program som gynnar hela samhället. Dessa intäkter hjälper också till att täcka kostnaderna för att upprätthålla lag och ordning, försvara landet och stödja människor i nöd. Så även om det kan kännas som en börda, är det en viktig del av det sociala kontraktet för att bygga och upprätthålla ett fungerande samhälle.
info@foxfusion.se | 019-769 01 80

Bakom varumärket FoxFusion står företagen Framtidsskeppet AB och Kimberly Consulting AB
som båda har F-skattebevis och är registrerade för moms.

Vi gör rätt för oss och har musiklicens hos STIM och musikavtal med SAMI.