Bokningsvillkor

 

Juridisk person

 • Bakom varumärket FoxFusion® är företaget Framtidsskeppet AB juridisk person.


Bokning & Anmälan

 • Anmälan till kurs är bindande.

 • Du ansvarar för att vi har korrekta kontaktuppgifter till dig.

 • Par har förtur vid anmälan.

 • Singelanmälda paras ihop i turordning.

 • Vid händelse att en i dansparet skulle få förhinder att delta på kursen, flyttas den andra partnern längst ner i kön för singelanmälda, om denne själv inte kan hitta en ersättare.

 • Du kan överlåta din plats till någon annan, men observera att du då överlåter din plats och din roll, förare ersätts med förare och vice versa.


Betalning

 • När du blivit antagen erhåller du en bekräftelse och betalningsinstruktioner via e-post.

 • För att bekräfta antagningen och säkra din plats betalar du anmälningsavgift (delbetalning) inom två veckor efter att du blivit antagen.

 • Deltagaravgiften (utöver delbetalning) ska vara inbetald senast det datum som står på antagningsbeskedet, i annat fall riskerar du att mista din plats.


Återbetalning

 • Anmälningsavgift (delbetalning) återbetalas endast vid inställd kurs.

 • Betald deltagaravgift återfås vid sjukdom mot uppvisande av sjukintyg eller om andra särskilda skäl föreligger.

 • Vid inställd kurs återbetalas deltagaravgift.


Ångerrätt

 • Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom att meddela oss skriftligen via e-post till info@foxfusion.se inom 14 dagar efter det att du fått bekräftat att du har en plats reserverad. Därefter är anmälan bindande.

 • Om kursen har startat och du har deltagit vid en sammankomst har du accepterat att avstå ångerrätten.

Force majure

 • Parterna ska vara befriade från skyldigheter som kan följa av avtalet i det fall omständigheter inträder som ligger utanför parternas kontroll. Part äger häva avtalet, delvis eller i sin helhet, om sådan omständighet inträder. Hävning ska föregås av en skriftlig framställing om uppsägning av angivande av orsak. 

Kursledare

 • FoxFusion förbehåller sig rätten till ändring av kursledare om så blir nödvändigt.


Personuppgifter

 • Framtidsskeppet AB kommer att behandla dina personuppgifter för arbetsuppgifter inom företagets verksamhetsområde. Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningen artikel 6.1. Uppgifterna förvaras i ett verksamhetssystem. Uppgifterna kan komma att överföras till andra system i externa verksamheter. För mer information om detta kontaktar du info@framtidsskeppet.se.

info@foxfusion.se | 019-769 01 80

Bakom varumärket FoxFusion står företagen Framtidsskeppet AB och Kimberly Consulting AB
som båda har F-skattebevis och är registrerade för moms.