Vi utvecklar din dans!

FoxFusion håller främst kurser i modern fox. I den moderna fox vi lär ut utgörs grunden av slow- och quickstegsteg framåt i dansriktningen. Slow- och quickstegen har inget förutbestämt mönster utan anpassas till musiken. Hållningen och den egna balansen är centrala aspekter, vilket skapar en lugn, ergonomisk och avskalad stil fri från brus. Denna stil skapar även goda möjlighet att använda sig av figurer och turer från andra danser.

På kurserna har vi ett socialdansperspektiv, vilket menas att dansen som lärs ut är anpassad till att kunna användas på dansbanorna runt om i landet. I de tekniker och figurer vi lär ut fokuserar vi på föra-följa-tekniker. Med det menas att vi lägger ett stort fokus på att arbeta med hur föraren ska förmedla sin förning till följaren så att följaren förstår förningen. Vi arbetar även med olika följartekniker för hur följaren ska förstå förningen.

På våra kurser lägger vi lika mycket fokus på både förarrollen som på följarrollen. Detta är något som bland annat visar sig i att båda i instruktörsparet tar lika mycket plats i undervisningen, och att vi ägnar lika mycket tid åt att arbeta med förarnas respektive följarens olika tekniker. Vi anser inte att dansrollen är knuten till någon könstillhörighet, utan på våra kurser är alla välkomna att dansa i den roll de vill. Vi uppmuntrar även alla att prova att lära sig dansa i både rollen som förare som i rollen som följare då vi tror att det skapar en större förståelse och ödmjukhet för danspartnern.

Kurserna anpassas efter deltagarnas nivå och arrangörernas önskemål och de genomförs som veckokurser eller helgkurser på olika nivåer. Vi kan anlitas av dansklubbar, föreningar, företag och skolor som arrangerar danskurser. Vi erbjuder även privatlektioner. Upplägget på vissa av våra kurser skiljer sig från många andra kurser genom att vi inte tillämpar danspartnerbyte mellan varje moment. Vi låter dansparet först behärska tekniken eller figuren, sedan får man öva med en annan danspartner. När en ny teknik eller figur introduceras går man tillbaka till sin ordinarie partner.

Inspirationsdanser

En del av de tekniker och figurer vi lär ut är inspirerade av andra danser.
Teknikerna har anpassats för att kunna användas i modern fox.
info@foxfusion.se | 019-769 01 80

Bakom varumärket FoxFusion står företagen Framtidsskeppet AB och Kimberly Consulting AB
som båda har F-skattebevis och är registrerade för moms.

Vi gör rätt för oss och har musiklicens hos STIM och musikavtal med SAMI.