Miljöpolicy

FoxFusion tänker på miljön. Vår affärsverksamhet bygger på miljömedvetenhet och en strävan efter att bevara energi och naturresurser. Följande punkter utgör grunden för FoxFusions miljöpolicy.

Vi erbjuder en god och säker arbetsmiljö där personalen är rätt utbildad med lämplig säkerhets- och nödutrustning tillgänglig.

Vi väljer leverantörer och samarbetspartners som arbetar miljömedvetet och som erbjuder produkter och tjänster som uppfyller de lagstadgade miljökraven.

Vi bidrar till att bevara naturresurserna genom återanvändning och återvinning av material, genom inköp av återvunnet material och genom användning av förpacknings- och annat material som kan återvinnas.

Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter som är säkra för avsedd användning, energieffektiva och miljöanpassade så att de kan återanvändas, återvinnas eller deponeras på ett säkert sätt.

Vi deltar i verksamheter för att förbättra miljöskydd och miljömedvetenhet.

Vi strävar efter att uppfylla eller överträffa alla tillämpliga myndighetskrav och andra frivilliga krav som verksamheten åtagit sig att uppfylla.

Vi åtar oss att ständigt bli bättre på miljöarbete och minska företagets energiförbrukning/hitta nya mer miljövänliga alternativ och minimera transporter.

Vi återvinner och sopsorterar då detta är möjligt, liksom säkerställer att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt.

Vi arbetar med att ständigt bli bättre på miljöarbete!

Vi utföra noggrann granskning och utvärdering av hur FoxFusion efterlever policyn. Varje anställd och person som utför tjänster för FoxFusion förväntas följa policyn och rapportera eventuella miljö-, hälso-, eller säkerhetsproblem till FoxFusions ledning.
info@foxfusion.se | 019-769 01 80

Bakom varumärket FoxFusion står företagen Framtidsskeppet AB och Kimberly Consulting AB
som båda har F-skattebevis och är registrerade för moms.

Vi gör rätt för oss och har musiklicens hos STIM och musikavtal med SAMI.